National Advisory Committee
Dr. Abhay J Agrawal Dr. K S Kullar Dr. Manish Motwani Dr. Rajesh Bhojwani Dr. Sarfaraz Baig
Dr. Aparna Govil Dr. Lakshmi Kona Kumari Dr. Mohit Bhandari Dr. Rajkumar Palaniappan Dr. Shashank Shah
Dr Balashanmugam T Dr. M Ramesh Dr. Mufazzal Lakdawala Dr. Rakesh Shivhare Dr. Shiva Kant Mishra
Dr. Gurvinder Singh Jammu Dr. Mahendra Narwaria Dr. Ramana B Dr. Shrihari Dhorepatil Dr. H V Shivram
Dr. Mahidhar Valeti Dr. Nandkishore Dukkipati Dr. Ramen Goel Dr. Subhash Khanna Dr. Jaydeep Palep
Dr. Mal Fobi Dr. Om Tantia Dr. Sanjay Barode Dr. Surendra Ugale Dr. JS Rajakumar
Dr. Manish Khaitan Dr. Praveen Raj Dr. Sanjay Patolia